Kollektivforeningen

Kollektivforeningen har som formål at:

  1. udbrede kendskabet til kollektive boformer
  2. støtte opstart af nye kollektiver
  3. sikre den fortsatte eksistens af eksisterende kollektiver
  4. gøre det nemmere og mere attraktivt at bo kollektivt