På besøg: Storkollektivet Myselium

For enden af en snoet vej omgivet af marker og bondegårde ligger en gård med røde teglsten. Indenfor for gårdens gule vægge er et fællesskab dannet af otte voksne og en baby.

Storkollektivet Myselium blev stiftet i 2019, da gården blev købt på tvangsauktion sammen med de tilhørende syv hektar landbrugsjord og tre hektar skov, som gruppe havde de stiftende kollektivister godt nok været i gang i 2-3 år inden med at planlægge køb og stiftelse.

Udover en køkkenhave som står snorlige, et værksted hvor værktøjet hænger i rækker på væggene og et kæmpe stort drivhus, som de selv har bygget, er der en anden ting som gør Myselium til et unikt fællesskab.
De har fuld fælles økonomi. Hvilket betyder, at beboerne deler alle deres månedlige indtægter.

Myselium har fuld fællesøkonomi – for at formindske lønarbejdet og kollektivets interne, økonomiske ulighed.Det vil sige, at hvis man gerne vil på ferie, eller anskaffe sig en ny fiskestang kan man spørge de andre beboere på husmødet, om det er noget huset vil være med til at finansiere. Er alle enige, kan man hurtigt hoppe på toget til Berlin på fællesskabets regning, de har nemlig et årligt ferie budget på 85.000kr.

Myselium forsøger ihærdigt at mindske deres udgifter og co2 aftryk ved blandt andet at skralde meget, og i maj måned 2022 var otte mennesker helt nede og bruge 2000 kr på mad på en hel måned. Udover at være et socialt og forpligtende fællesskab indad til har Myselium meget kontakt til to andre kollektiver, Mejeriet og De Sydvendte Spande, som også ligger på det sydlige fyn, hvor de blandt andet forsøger at hæfte fælles for hinandens ejendomme ved at lave en stor forening.

De mødes desuden en gang om måneden til Sydfyn salon hvor de diskuterer udfordringer og politik.