Hej!

Vi hjælper nye og gamle kollektiver med livet og den kollektive boform.


Vi hjælper nuværende og fremtidige kollektivister – og hjælper os alle med at forstå hvorfor boformen er god og vigtig – og du må godt være med.

Vi arbejder for at


Udbrede ideen om nye kollektive boformer

Kollektivet er fremtidens grønne, sociale og indlysende vigtige boform. Vi kæmper for at flere kan bo sammen.

Sikre eksistensen af etablerede kollektiver

Kollektiver skal sikres mod ødelæggende boligspekulation og utidsvarende lovgivning. Kollektivforeningen bekæmper begge dele.

Etablere og opstarte fremtidens kollektiver

Vi vejleder folk i at flytte sammen og arbejder for at forbedre vilkårne hos de mange nye kollektiver landet over.

Gøre det nemmere og mere attraktivt at bo kollektivt.

Vi er en levende bevægelse der dyrker, bor og skaber kollektivt og inspirerer til initiativ og handlekraft hos hinanden.