Rådgivning

Hjælp til nye og
gamle kollektiver

Guides

Vejledninger til kollektiver i opstart såvel som etablerede kollektiver

Rul til vidensbanken ↓

Hjælp at hente

Links til facebook-grupper, advokater, m.m., som kan hjælpe dig yderligere med at finde viden og inspiration

Rul til kontakterne ↓

Søger du et kollektiv?

Mange kollektiver benytter sig af facebook-grupper til at søge nye kollektivister. Se dem her

Rul til opslags-grupper ↓

Input og spørgsmål velkommen!

Du skal være velkommen til at række ud, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til noget, vi skriver om her. Du skal også være velkommen til at skrive til os, hvis du har brug for sparring eller rådgivning i forhold til en konkret sag, du sidder med.

Hjælp til opstart – hvordan starter man et kollektiv?

At starte et kollektiv er en smuk, men også omfattende proces, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte henne, og hvad der skal til for at nå i mål. Vi arbejder p.t. på en lille guide til formålet, og har samlet et par historier til inspiration. Vi kan også varmt anbefale et par bøger, der blev skrevet om emnet, og giver nogle gode links til at finde mere viden. God læsning!

> Kollektivforeningens pjece “Tre historier om opstart”

Bøger om opstart af kollektiver

Bøgerne nedenfor er især anbefalet til jer, der vil starte et kollektiv med boligejerskab i sigte, men er også fyldt med god inspiration til andre. Der forklares en del begreber, gives en masse råd, og præsenteres en række kollektiver med stemningsfulde portrætter. Der gives desuden nogle værktøjer til organisering af fællesskabet, som er relevante uanset om I vil bo til eje eller til leje.

> Bogen “Bo-Fælles-Skab” af Jacob Rønnoe Rask og Helena Reumert Gjerding (2023).

> Bogen “Fælles Fundament” af Marie Chimwemwe Degnbol (2018).

Tjek også vores bibliotek-side ud for flere henvisninger til inspirerende litteratur om emnet.

Vejledning om kollektiver i lejebolig

Lejernes Landsorganisation har lavet en pjece med vejledninger til kollektiver, som giver et overblik over de muligheder, der er, for at etablere et kollektiv i en lejebolig (udgivelsesår ukendt).

Artikler fra Kollektivforeningen

Vi skriver en gang i mellem artikler, som, vi håber, kan give jer inspiration eller svar på spørgsmål – tjek dem ud!

Du kan også modtage vores nyhedsbrev for at få opdatering om vores arbejde og hvad der rører sig i kollektivmiljøet.

Frivillig hjælp og vidensdeling mellem kollektiver

Kollektivforeningen tilbyder frivillig rådgivning og sparring til kollektiver i opstart og etablerede kollektiver. Du kan kontakte os via mail.

Vi anbefaler også Facebook-gruppen Kollektivernes Forum for Videndeling, hvor kollektivister hjælper hinanden med udfordringer om fx jura, finansiering, m.m.

Kollektiver kan være ret forskellige, men mange har fællestræk. Derfor ville det ofte være en stor hjælp at finde et eksisterende kollektiv, der minder om det, I vil skabe, og høre dem, hvordan de er nået i mål. Føler du ikke, du kender sådan et kollektiv, spørg eventuelt os. Det kan nemlig være, vi kender nogen, vi kan sætte dig i kontakt med.

Vi organiserer desuden en gang i mellem arrangementer, hvor kollektivister mødes og deler erfaringer omkring varierende emner, fx børn i kollektiver, konfliktløsning, udfordringer med finansiering, osv. Følg med her på websiden, på vores Facebook-side, eller skab et spændende mødested ved at hoste et arrangement i dit kollektiv og inviter os med!

Professionel rådgivning, advokathjælp og finansiering

Der kan være forskellige grunde til at søge professionel hjælp i processen med at etablere et kollektiv, eller som eksisterende kollektiv. Det kan være noget, I bliver nødt til at gøre: fx skal I være i dialog med en bankrådgiver, hvis I skal bruge finansiering fra en bank eller realkreditinstitut i jeres projekt. Det kan også være, I har spørgsmål, I gerne vil have en faglig vurdering af, eller søger hjælp til at navigere de mange muligheder vedr. jura, økonomi, osv. Vi giver her nogle anbefalinger til, hvem I kan tage kontakt til.

Advokathjælp

Skal I bruge en advokat, kan vi anbefale at kontakte Kontra Advokater eller &Foldschack, som begge har specialister inden for alternative boformer. De kan hjælpe med både selv-ejede kollektiver, kollektiver til leje og fonds-konstruktioner.

Rådgivning om økonomi, proces, m.m.

Selvstændige konsulenter kan hjælpe jer med forskellige aspekter af jeres projekt, fx til at navigere de mange muligheder og udfordringer, der kan komme hen ad vejen eller få et godt overblik over økonomien i projektet. Vores søsterorganisation Bofællesskab.dk har en katalog af konsulenter på området, herunder enkelte der tilbyder hjælp til kollektiver i opstart. Særlig relevant for kollektiver i opstart er Matthias Köppe, som kan hjælpe jer med flere vigtige aspekter af projektet. Hvis I skal bruge en revisor, kender i hvert fald Ri til kollektivformen.

Finansiering

Det er ikke alle pengeinstitutter, der forstår, hvad et kollektiv går ud på. Det er en mindre udbredt ejerskabsform, som anses af nogle som mere finansielt risikabelt og derfor mindre attraktivt at have som kunde. Kollektiver har dog fået finansiering fra en række forskellige pengeinstitutter over årene, og det skifter over tid, hvem man har chance hos som kollektiv.

Med henblik på at optage et lån til boligkøb, vil man typisk være i kontakt med en bank eller en andelskasse, som vil fungere som mellemled til et realkreditinstitut, som typisk finansierer størstedelen af boligkøbet.

Vi kan i skrivende stund især anbefale Andelskassen Fælleskassen, som gør en dyd af at hjælpe kollektiver, og som vi hører løbende godt om fra kollektiver, der har været i kontakt med dem.

Der er også muligheder andre steder, men det kommer ofte an på den enkelte medarbejder/afdeling, om de har forståelse for kollektiver. Spørg andre kollektiver, hvordan de har fået deres finansiering på plads, og om de kan anbefale nogen, og i så fald gerne den specifikke rådgiver, de har talt med. Spørg eventuelt os, om vi har flere anbefalinger end, hvad der står på vores webside, da vi prøver at følge med løbende.

Der anbefales generelt i forbindelse med boligkøb at indhente lånetilbud fra flere pengeinstitutter. Du kan for eksempel høre:

Tag hellere kontakten til pengeinstitutter for tidligt end for sent: de kan nemlig hjælpe jer med at klarlægge, hvornår i etableringsprocessen, I bør tage en mere forpligtende dialog om finansieringsmulighederne, og hvordan denne dialog vil se ud.

Vær i øvrigt opmærksom på, at mange faktorer kan komme i spil for at få lov til at låne store beløb. Får I et afslag, anbefaler vi derfor at spørge ind til det og endda høre, om der er noget, I ville kunne ændre på i jeres projekt for at få
bedre lånemuligheder.

Skal I købe en bolig i et landdistrikt, kan I måske få nytte af ordningen “Lån på Landet”, som kan gøre det nemmere at få en lånaftale på plads. Se vores artikel om emnet.

Gør os klogere

Kender du en advokat, en bankrådgiver, en ejendomsmægler eller et udlejningsselskab, som har erfaring med etablering af kollektiver? Har du gode eller dårlige erfaringer, du vil dele? Skriv til os!

Hjælp til etablering af bofælleskaber og økolandsbyer

Det findes mange måder at være fælles om sin bolig, og det er vi i Danmark flere foreninger, der interesserer os for. Foreningerne Bofællesskab.dk og Landsforeningen for Økosamfund har hver for sig en lidt anden medlemskreds og målgruppe, end vi har, så det kan være værd at besøge deres hjemmesider og blive inspireret. Du kan også muligvis opleve, at dit projekt overlapper lidt med de forskellige foreningens målgrupper, og det er nok fordi, der er mange skønne måder at være fælles om tingene på! Vær ikke bange for at skrive, hvis du har spørgsmål men ikke ved, hvor du skal starte.

Kollektiv søger kollektivist

Det er ikke sjældent, at eksisterende kollektiver får behov for at finde nye indflyttere. Mange kollektiver vælger at lave offentlige opslag til det formål, så der kan rækkes ud til flere end dem, de kender i forvejen. Mens enkelte kollektiver bruger fysiske opslag eller andre måder at sprede ordet på, er der en række Facebook-grupper, hvor der i skrivende stund jævnligt bliver lagt opslag op fra kollektiver, der søger kollektivister.

For regioner, der ikke har en dedikeret regional gruppe, bliver en del opslag om ledige pladser delt i grupperne Kollektiver i Danmark og Bofællesskab :: Kollektiv.

I Århus bliver en del opslag delt i gruppen Kollektiver i Århus.

I København om omegn anbefaler vi gruppen Kollektiver i KBH – ukommerciel gruppe.

Kender du til andre grupper, vi burde nævne her? Giv lyd!

Kollektiv eller bofællesskab?

Der findes flere fællesskabs-baserede boformer end dem, Kollektivforening repræsenterer. Hvis du er nysgerrig eller interesseret i noget lidt andet, byder foreningerne Bofællesskab.dk og Landsforeningen for Økosamfund også på inspiration samt information om fx ledige pladser i bofællesskaber.